Goede Doel

De opbrengst van de SANTARUN en KERSTMARKT gaat naar het goede doel. Dit jaar is dit de STIWO Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam. De Stichting Welzijn Ouderen heeft als doel het bevorderen van het welzijn van senioren op cultureel, maatschappelijk en sociaal gebied. De STIWO verzorgt steun aan ouderen met praktische en sociaal emotionele vragen en organiseert activiteiten voor ontspanning en recreatie. De verzorging van maaltijden aan ouderen: Tafeltje dekje is ook in handen van de STIWO.